LNG-TERMINAALI

Pohjoismaiden suurin LNG-terminaali

Tornion terminaali on Pohjoismaiden suurin LNG:n tuontiterminaali. Terminaalissa on 50 000 m³ varastosäiliön lisäksi nesteytetyn maakaasun höyrystyslaitteisto sekä LNG-laivojen bunkrausasema. Terminaalissa on myös lastausasemat säiliöautoille ja kaasun jakelu läheiselle teollisuusalueelle.

Manga LNG toimittaa LNG:tä aluksiin ja säiliöautoihin sekä maakaasua paikallisille käyttäjille. Manga Terminal Oy vastaa Tornion terminaalin operoinnista.

Sijainti helpottaa kaasun jakelua ja vähentää päästöjä itämerellä

Tornion LNG-terminaali sijaitsee Röyttän satama-alueella, noin 12 km Torniosta etelään. Terminaalin sijainti Suomen ja Ruotsin rajalla helpottaa kaasun jakelua teollisuuteen sekä meri- ja maaliikenteen tarpeisiin Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja -Norjan alueella.

Perämeren pohjukka on myös sijainniltaan optimaalinen rekkaliikenteelle ja Perämerellä operoiville aluksille.Torniossa LNG bunkrataan terminaalista alukseen tai tankkaus on mahdollista suorittaa myös muissa pohjoisen satamissa.

Tornion LNG-terminaali on myös tärkeä merkkipaalu alueen ympäristölle. Itämeren herkkä arktinen ekosysteemi kuuluu rikkioksidipäästöjen erityisvalvonta-alueeseen (SECA-alueet), jonka tiukat vaatimukset LNG täyttää vähäpäästöisyydellään. LNG:n saavutettavuuden parantaminen alueella vähentääkin osaltaan Itämeren päästöjä.

Palvelut

Tornion LNG-terminaali on pohjoismaiden suurin terminaali, joka tarjoaa seuraavia palveluja:

Purku
LNG:n purku terminaalisäiliöön

3000 m3/h

Varasto
LNG:n varastointi ja
höyrystys maakaasuksi

50 000 m3 varastokapasiteetti

Laiva
Laivan bunkraus

230 m3/h

rekka
Rekkojen lastaus

2 lastausasemaa

Terminaalin säännöt

Lataa terminaalin kaupalliset säännöt  ja sääntöjen liitteet tästä.