PUHTAAMPI ENERGIA ILMAN RAJOJA

Manga LNG tarjoaa energia-
ratkaisuja jotka

  • yhdistävät teollisen mittakaavan energiantarpeet ja vähäpäästöisyyden
  • vastaavat kiristyvien päästörajoitusten asettamiin haasteisiin
  • tukevat ajatusta puhtaammasta teollisuudesta ja mahdollistavat perinteisen elinkeinon jatkuvuuden
  • eivät tunne maiden välisiä rajoja, sillä energiansaanti maailmanmarkkinoilta pystytään turvaamaan terminaalin kautta

Nestemäinen maakaasu: kestävä ja taloudellinen valinta

Tällä hetkellä yksi parhaista puhtaamman teollisuuden energiaratkaisuista on vähäpäästöinen ja tehokas nesteytetty maakaasu (LNG). Se on kestävä ratkaisu päästöjen vähentämiseen teollisuuslaitosten maa-ja meriliikenteen energiankulutuksessa, sillä se on saatavilla olevista fossiilisista polttoaineista selkeästi vähäpäästöisin – energiatehokkuudesta tinkimättä.

Kun maakaasu nesteytetään, sen tilavuus pienenee 1/600 alkuperäisestä. Tämä mahdollistaa kaasun tehokkaan varastoinnin ja kuljetuksen myös kaasuverkon ulkopuolisiin kohteisiin.