RENARE ENERGI

Manga LNG erbjuder energi-
lösningar som

  • kombinerar energibehov i industriell skala med lägre utsläpp
  • svarar mot de utmaningar som beror på de strängare begränsningarna av utsläpp
  • stöder tanken om en renare industri och möjliggör fortsättningen av en traditionell näringsgren
  • inte hindras av nationsgränser, eftersom tillgången till energi från världsmarknaden kan säkras via terminalen

Flytande naturgas: ett hållbart och ekonomiskt alternativ

För närvarande är en av de bästa energilösningarna för en renare industri utsläppssnål och effektiv flytande naturgas (LNG). Det är en hållbar lösning för att minska utsläppen inom energiförbrukningen för land- och sjötrafiken vid industrianläggningarna, eftersom flytande naturgas har de överlägset lägsta utsläppen bland de fossila bränslen som står till buds – utan att pruta på energieffektiviteten.

Vid förgasning av naturgas minskar dess volym till 1/600 av den ursprungliga volymen. Det möjliggör effektiv lagring och transport av gasen även till objekt utanför gasnätverket.