Renare energi utan gränser

Manga LNG

Manga LNG är en expert och föregångare inom renare industriell energi i norra Finland. Vi hjälper industrin att svara mot de allt strängare utsläppsbegränsningarna med hjälp av utsläppssnål energi. Tillsammans med våra samarbetspartner stöder vi renare energilösningar och erbjuder expert- och terminaltjänster med hög teknisk standard på ett ansvarsfullt sätt. Manga LNG renare energi utan gränser.

LNG-terminalen i Torneå

Terminalen i Torneå är den största och modernaste importterminalen för LNG i Norden, och den tillhandahåller terminaltjänster för energibehoven inom industrin på de nordliga breddgraderna. I terminalen finns en lagringstank på 50 000 kubikmeter, en förgasningsprocess för flytande LNG och en tanknings- eller bunkringsfunktion för LNG-fartyg. På området finns även lastningskajer för LNG-tankbilar. Terminalens läge i norra Finland möjliggör distribution av LNG inte bara i Finland utan också i Sverige och Norge.

Terminaltjänster

LNG-terminalen i Torneå, som drivs av Manga LNG Oy:s dotterbolag Manga Terminal Oy, erbjuder tjänster för energibehoven inom trafiken och industrin. I terminalens tjänster ingår bland annat lagring av LNG, bunkringstjänster för fartyg, lastning av tankbilar och förgasning av LNG för det lokala gasnätverket inom industrin.

Renare energi

Flytande naturgas, dvs. LNG, är en renare energilösning för industrin samt för land- och sjötrafiken – utan att pruta på effektiviteten. I flytande form har naturgasen 600 gånger mindre volym, vilket möjliggör effektiv lagring av LNG samt flexibel transport land- och sjövägen. LNG orsakar inga utsläpp av svaveloxid och uppfyller de strängaste kraven på utsläpp av kväveoxid, partiklar och koldioxid. LNG minskar företagets utsläpp och kostnaderna för dem med upp till 85 procent jämfört med oljebaserade produkter och kol. Naturgas och LNG kan även användas tillsammans med förnybar och utsläppssnål biogas.

Beställ vårt nyhetsbrev!

Hoppa på tåget med Manga LNG.