MANGA LNG

Uppbyggnad och verksamhet

Manga LNG grundades år 2014. Företagets ägs av Outokumpu, SSAB, Gasum och EPV Energia. Manga LNG är en expert på industriell energi som tillsammans med sina samarbetspartner erbjuder leveranssäkra och renare energilösningar.

Syftet med verksamheten är att minska utsläppen inom industrin och trafiken, svara mot de allt strängare utsläppsbegränsningarna och förbättra industrins konkurrenskraft. Företagets värderingar är såväl miljövänlighet och ansvarsfullhet som pålitlighet och effektivitet.

Manga Terminal Oy är Manga LNG Oy:s dotterbolag som ansvarar för verksamheten i LNG-terminalen i Torneå.

Historia

Industriföretagen i norra Finland började utveckla terminalprojektet för LNG i Torneå i början av 2010-talet. Manga LNG Oy grundades av Outokumpu Oyj, SSAB Europe Oy, Gasum LNG Oy och EPV Energia Oy. Till leverantör för terminalen utsågs Wärtsilä Projects Oy och byggarbetet inleddes i början av 2015. De första kundleveranserna från terminalen gjordes 2018 och terminalen färdigställdes 2019, varefter LNG-terminalen i Torneå har varit i kommersiellt bruk.

Delägare

Du kan läsa mer om delägarna och deras tjänster under följande länkar: