VÄHÄPÄÄSTÖINEN LNG

Vähäpäästöistä energiaa

Nesteytetty maakaasu eli LNG on vähäpäästöistä energiaa teollisuuden sekä liikenteen tarpeisiin. LNG soveltuu polttoaineeksi moniin teollisuuden prosesseihin, esimerkiksi lämmitykseen, kuivaukseen ja elintarviketuotantoon. Lisäksi LNG on varteenotettava vaihtoehto liikenteen energiatarpeeseen. LNG tuottaa tutkitusti yli 20 % vähemmän kasvihuonepäästöjä kuin diesel ja jopa 30 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin polttoöljy. LNG ei tuota myöskään lainkaan rikkioksidi- tai hiukkaspäästöjä ja sen typpioksidipäästöt ovat 85 % pienemmät kuin yleisimmillä polttoaineilla.

LNG:n hyödyt

Vahapaastoinen
Vähäpäästöinen

LNG tuottaa 20–30 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja 85 % vähemmän typpioksidipäästöjä bensiiniin, dieseliin ja raskaaseen polttoöljyyn verrattuna.

Tehokas
Tehokas

Vaikka päästöjen määrä vähenee, energiatehokkuus säilyy. Tämä tekeekin nestemäisestä maakaasusta aivan yhtä tehokkaan energiaratkaisun kuin muista fossiilisista polttoaineista.

Tasalaatuinen
Taloudellinen

Verotus, sääntely ja päästöoikeuksien hinnat tulevat suosimaan vähäpäästöisempää LNG:tä tulevaisuudessa.

Turvallinen
Turvallinen

Maakaasu on väritön ja hajuton tuote sekä se on ilmaa kevyempää. Lisäksi maakaasun korkea syttymislämpötila (580 astetta) tekee sen käsittelystä turvallisempaa kuin monien muiden polttoaineiden käsittely.