LNG-TERMINALEN

Den största LNG-terminalen i Norden

Terminalen i Torneå är den största importterminalen för LNG i Norden. I terminalen finns förutom en lagringstank på 50 000 m³ även förgasningsutrustning för flytande naturgas och en bunkringsstation för LNG-fartyg. Terminalen har även lastningsstationer för tankbilar och gasdistribution till industriområdet i närheten.

Manga LNG levererar LNG till fartyg och tankbilar samt naturgas till lokala användare. Manga Terminal Oy ansvarar för driften av terminalen i Torneå.

Läget underlättar gasdistributionen och minskar utsläppen i Östersjön

LNG-terminalen i Torneå ligger i hamnområdet i Röyttä, cirka 12 kilometer söder om Torneå, Finland. Terminalens läge vid finska och svenska gränsen underlättar gasdistributionen för industrins samt land- och sjötrafikens behov i norra Finland, norra Sverige och norra Norge.

Läget längst in i Bottenviken är även optimalt för långtradartrafiken och de fartyg som verkar i Bottenviken. I Torneå bunkras LNG från terminalen till fartygen eller också kan tankningen ske i någon av de andra hamnarna i norr.

LNG-terminalen i Torneå har även en viktig betydelse för miljön i området. Det känsliga arktiska ekosystemet i Östersjön hör till ett utsläppskontrollområde för svaveloxid (SECA-områden), och LNG uppfyller med sina låga utsläpp de stränga kraven för dessa områden. Främjandet av tillgången till LNG i området bidrar därför till att minska utsläppen i Östersjön.

Tjänster

LNG-terminalen i Torneå är den största terminalen i Norden som erbjuder följande tjänster:

Lossning av LNG i terminalens tank
Lossning av LNG i terminalens tank

3000 m3/h

Lagring av LNG och  förgasning till naturgas
Lagring av LNG och
förgasning till naturgas

50 000 m3 lagringskapacitet

Fartygsbunkring
Fartygsbunkring

230 m3/h

Lastning av långtradare
Lastning av långtradare

2 lastningsstationer